Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Denge Ortak Sağlık Güvelik Birimi, Mart 2012 tarihinde kurulmuş ve yetkisini almış bir kuruluştur. Ortakları, çeyrek asırdan fazla iş sağlığı ve güvenliği alanında denetim yapmış, Bakanlık tarafından yürütülen denetim ve eğitim projelerinde görev almış A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı emekli Baş İş Müfettişleri ile iş yeri hekimliği konusunda uzun yıllara dayalı deneyim sahibi işyeri hekimidir.

4857 sayılı iş yasas ve yasaya dayanılarak çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmayı veya mevzuat uyarınca yetki almış ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmetleri almayı öngörmektedir. Her biri münferit olarak sektöründe seçkin firmalarda iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmeti veren ortakları bir araya gelerek mevzuatla öngörülen şartları sağlamış ve hizmetleri Denge Ortak Sağlık Birimi çatısı altında yürümeye başlamışlardır.

Denge OSGB; mevzuatta belirtilen araç ve gereçlerle donatılmış olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla; hizmetlerini, işyerin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. Bu çerçevede; işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetimini, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerini; işyerlerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planın hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını önemser ve gerçekleştirir.

DENGE OSGB personeli, işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışmalarının yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasından, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, is sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ve iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır. DENGE OSGB, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna sunar.