Patlamadan Korunma Dökünmanı

İLETİŞİM FORMU

Patlamadan Korunma Dökünmanı

Konumu ve işletme şartları nedeniyle;
a-) Alevlenebilir maddelerin gaz, buhar, sislerinin ve
b-) Yanıcı tozların
atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımını bulunduran yani muhtemel patlayıcı ortama sahip işyerleri patlamadan korunma dokümanı azırlamalıdır.

Ülkemizde çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ tir. Bu yönetmelik kapsamına giren işyerleri bu  yönetmeliğin 10. maddesine göre Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak zorundadır.

Patlamadan Korunma Dokümanında;

a-) İşyeri genel bilgileri, tesis ve tesisteki prosesin tanımı,
b-) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama prosedürü,
c-) İşyerinde bulundurulan ve işlem gören kimyasal madde ve tozların patlayıcılık karakteristiklerini belirleyen veri föyü,
d-) Muhtemel patlayıcı ortamlar,
e-) Muhtemel patlayıcı ortamlarda hesaplamalar ve mer’ i mevzuatlardaki kabullerle tehlikeli bölgelerin belirlenmesi,
f-) Muhtemel tutuşturucu kaynakların tespiti,
g-)Tehlikeli bölgelere göre tesiste kullanılması gereken ekipman seçimi,
h-) Patlama riskinin değerlendirilmesi,
ı-) Tesiste patlama riskine karşı alınması gereken önleyici ve koruyucu önlemler,
i-) Tesiste patlama riskine karşı alınması gereken organizasyonel ve teknik önlemler

yazılı olarak yer alır.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlamasında;

a-) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik,
b-) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik,
c-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
d-) TS EN 6079-10-1, TS EN 6079-10-2 standartları başta olmak üzere,

ihtiyaca göre diğer 25 adet 6079-10 serisi standartlar, spesifik standartlar ile patlama, yangın konusunda söz sahibi uluslararası kuruluşların veri ve bilgi kaynaklarından istifade edilir.

picture1

Kısacası;
Patlamadan Korunma Dokümanı; işyerinizdeki muhtemel patlayıcı ortamlarda tehlikeli bölgelerin belirlenmesini ve bu tehlikeli bölgelerde kullanılan cihazların tutuşturucu kaynak olmaması için uygun şekilde seçilmesini ve kurulmasını sağlayan, muhtemel patlayıcı ortamların patlamaması için teknik ve organizasyonel önlemleri öneren REHBER’ dir.

İŞYERİNİ VE ÇALIŞANLARINI KİMYASAL PATLAMALARA KARŞI KORUMAK İÇİN;

 Patlamadan Korunma Dokümanı HAZIRLATTIR VE UYGULA.

 

Teklif almak için iletişim formunu kullanabilirsiniz.